· 

2η ημέρα του Διεθνούς Συνεδρίου για την Καθαρή Ενέργεια

Κεντρικό θέμα της ημέρας "Έξυπνες πόλεις και E-Mobility για τη Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια".