· 

Ορισμοί διαιτητών βοηθών και παρατηρητών διαιτησίας Β' Φάσης Κυπέλλου