· 

Με επιτυχία η έναρξη του του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια