· 

1η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Καστοριάς