· 

Συνάντηση της κας Νανάς Γκαμπούρα με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό τουρισμού