· 

1η φορά μαζί για το Εθελοντικό Πρόγραμμα "ΓΙΝΕ ΦΙΛΟΣ"