· 

Πρόγραμμα εκδηλώσεων μνήμης γενοκτονίας Μικρασιατών 2019