· 

Ο καπνός όπως φαίνεται από τον Προφήτη Ηλία - Φωτιά στη Ν. Λεύκη Καστοριάς